Bokningsvillkor

Bokningsavgift
Vid bokning av lägenheten tar vi ut en bokningsavgift. Bokningsavgiften är 10 % av hela hyresbeloppet och skall betalas inom 10 dagar från bokningen.
Den resterande summan ska vara oss tillhanda senast 30 dagar innan tillträdet.
Om bokningen sker när det är mindre än 42 dagar till tillträde, ska hela summan betalas på en gång.

Är slutbetalningen eller totalbeloppet inte inbetalt i tid, kan vi neka tillträde till bostaden.

Avbokningskostnader
Om avbokningen görs:
– senast 43 dagar innan tillträdesdagen debiterar vi 10 % av hyran.
– 42-29 dagar innan tillträdesdagen debiterar vi 50 % av hyran.
– 28-2 dagar innan tillträdesdagen debiterar vi 80 % av hyran.
– en (1) dag innan tillträdesdagen, eller senare, debiterar vi hela hyran.