Fjärrkontroller

För att ställa in Apple TV på resp. TV-apparat

TV Vardagsrum: Tryck på ”INPUT”-knappen och välj HDMI1.

TV Uterum: Tryck på ”Source”-knappen och välj HDMI1.