Placering av huvudkran

När lägenheten lämnas för en längre period ska huvudvattenkranen stängas av. Den är placerad i badrummet, högst upp.