Vega Fibra

Vega Fibra är vår Bredbandsleverantör

Viktigt att tänka på är att den gula sladden inte får vikas eller brytas!

Om bilden skulle försvinna, och det händet då och då, dra bara ur strömkabeln i TV-boxen och sätt tillbaka den efter 1/2 minut.